ДеканТаскарина Багдагуль Мергенбаевна
Факультеттің кафедралар тізімі