Associate professorBekniyazov Bekbolat
Associate professorZeinullina Zhangak
Associate professorMukeyeva Nurzhamal
Senior teacher,Master of ArtSalimgerey Zamira Maratovna