Ph.D., Associate ProfessorSibagatova Gulnar Kazybekovna
senior teacherAlgartova Gulzhan
senior teacherEssengulov Zhanibek
senior teacherKemalova Gulzhanat